trešdiena, 2011. gada 28. septembris

Tautas tradīciju kopa "Austras Koks" aicina.

Katra tauta ir tik stipra cik stipras ir tās tradīcijas - dzīvesziņa, kura nākusi kā mantojums no mūsu senčiem, un dota, lai vairotu tautas kopības apziņu. Kas ir latvietis? Kas dara to īpašu? Bieži dzird sakām, ka dziesma, taču ... ne kura katra. Kur meklēt spēka vārdus latvietim? Īsti stiprus un gardus kā tikko no krāsns karstās, melnās mutes nākusi rupjmaize. Tāda ir mūsu tautas dziesma. Vietā un īstajā brīdī likta stingra un tieša. Tautas godi - tās ietvars. Būsim cienīgi un pratīsim godu turēt.

Pērn dibinātā Tautas tradīciju kopa „Austras Koks” atsāk pulcēšanos, lai mācītos tautas godu turēšanu, dziesmas un rotaļas. Kopas vadītāja ir Folkloras kopas „Vilcenes” dalībniece Ieva Kušķe.
Ko paši esam darījuši? Svētījuši Ziemassvētkus, Meteņus, Lielo dienu, Ūsiņus, Jāņus  un darīsim to atkal, jo vislabāk ir mācīties darot. Plānots pievērsties arī vedībām, krustabām un citiem godiem.
Ko esam darījuši ārpus pašu loka? Februārī sanācām, lai Lielvārdes bērniem un viņu vecākiem rādītu Meteņdienas svinēšanu – jautrības un pavasara gaidu pilnus svētkus.
Kopā gaidīts ir ikviens. Pirmā vakarēšana ceturtdien, 20. oktobrī 18.00 - 20.00, Kultūras namā „Lielvārde”. Līdzdalība - ziedojums.

Lec, Saulīte, lec , Saulīte,
Spīd’ ar mūsu sētiņā:
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēt vajadzēja.           ( tautas dziesma )Ūsiņdiena Lielvārdē.

 Ūsiņu dēvē par gaismas un pavasara, kārtības uzturētāju, bišu, zirgu dievu. Latviešu gadskārtā Ūsiņi iezīmē pavasara beigas un vasaras sākumu. Pēc Gregorija kalendāra svinami 9.maijā.

Pa
Ūsiņš jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tecēju vārtu vērt,
Man atdeva devīto

Pa kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.


Ūsiņš jāja labu zirgu,
Ir man lika labu jāt;
Skauģīšam netecēja
Pa pavadas galiņam.
 
Ūsiņš jāja pieguļā
Ar bēro kumeliņu;
Meitas līdzi taisījās
Ūsiņam guni kurt.


Top pantāgs. Pantāgā likām žāvētu gaļu, kartupeļus, sīpolu. Kad apcepts, pievienojām sakultas olas un pienu.


Paldievs, zirgu Ūsainīti,
Par kumeļu barošanu!
Vai izvedu, vai aizjūdzu,
Noturēti nevarēju.

Ļaudīm lieli brīnumi
Par Ūsiņa kumeļiem:
Pieci zirgi, divi ķēves,
Septiņsimtu kumeliņi.