piektdiena, 2015. gada 15. maijs

Tautas tradīciju kopa AUSTRAS KOKS Lielvārdē.Par senām tradīcijām, mūslaiku ģimeni un vektoru nākotnē

"Mūsdienu zinātnes atklājumi pārsteidzoši apliecina tradīciju nepieciešamību cilvēka dzīvē. Vai zinām šos atklājumus? Vai zinām pašas tradīcijas?
 
   Kāda koka tā laiviņa/ pati iet(a) neairēta?
   Kādu ļaužu tas bērniņš/ pats aizgāja nesūtāms? 

    Par ko ir šī Lielvārdē pierakstītā daina?

„Austras Koka” meklējumi

Austras koks jeb Pasaules koks simbolizē attīstību pasaules centrā, virzoties no zemākā uz augstāko. Senie balti uzskatīja: „Tur, kur esmu es, tur ir pasaules (dzīves) centrs.” Viņi tā arī dzīvoja: pārliecināti, pašapzinīgi, brīvi un skaisti.
Mūsdienās liela daļa domā, ka svarīgākā, skaistākā un pilnvērtīgākā dzīve norit kaut kur tālumā. Reklāmas, izklaides industrija, seriāli, lielveikali un vēl daudz kas cits rada centrbēdzes efektu cilvēka apziņā. Rezultātā cilvēki atsvešinās, neprot sadzīvot, ieklausīties un zaudē orientēšanos dzīves ceļā.
Tradīciju kopa „Austras koks” sanāk, lai kopīgi meklētu un atjaunoju centrtieces spēkus. Tie atrodami baltu tradīcijās, dainās izdaudzinātajā dzīvespriekā un dzīvesziņas izjūtā.
„Austras koka” meklētāji pulcējas  ceturtdienās 18:30.  Tu vari pievienoties laika, telpas un senās tradīcijas meklējumos. Svinam senos gadskārtu svētkus un svētījam ģimenes godus - krustabas, līdzināšanu u.c."


 Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas  un Tautas tradīciju kopas AUSTRAS KOKS vadītāja Gunta Neretniece Tuvākā tikšanās 21. maijā. Iepriekšēja saziņa - mob. t. 26448664 ( Sandra Sabīne)