trešdiena, 2022. gada 21. decembris

Svētku sveicieni. 21.12.2022.


 

Atskatoties uz Veco gadu jāsaka, ka tās nebija ne viegls, ne līksms, tomēr darbīgs, zināšanas vairojošs un radošs.

 Lai Ziemassvētkos gaiši un cerība.

Lai Jaunajā gadā veiksme, veselība, pārticība, mīlestība un miers. 

Zinību biedrības "Gaismas Dārzs" vārdā, 

Jūsu Sandra Sabīne Jaundaldere.