otrdiena, 2020. gada 10. marts

Lielvārdietes, ornitologa Kārļa Griguļa mazmazmazmeitas, mākslinieces Ievas Jaundalderes darbu izstāde "Lidojums" no 12.03.2020.


Aicinām atbalstīt mākslinieci Ievu Jaundalderi un apmeklēt izstādi „Lidojums”, kas  Latvijas Dabas muzejā būs apskatāma no 12. marta līdz 19. aprīlim.
Ieva Jaundaldere ir romantiska un maiga jauna sieviete, kuras zīmējumos, keramikā un tekstilā redzama no vecvecvectēva, kādreizējā muzeja darbinieka un ievērojamā ornitologa,  Kārļa Griguļa pārmantotā putnu un dabas mīlestība. Ievas ikdiena, diemžēl, paiet cīnoties par savu veselību un līdzekļu vākšanu tās saglabāšanai, viņai noteikta diagnoze – 1. pakāpes cukura diabēts – un nepieciešama speciāla cukura līmeni asinīs mēroša ierīce Freestyle Libre 2 un medikamenti. Aicinām atbalstīt mākslinieci un apmeklēt izstādi „Lidojums”, tajā gūtie ieņēmumi tiks ziedoti mākslinieces veselības stiprināšanai. Izstādes laikā būs iespējams pasūtīt Ievas zīmējumus un keramikas izstrādājumus, kā arī iegādāties nelielus suvenīrus un ziedot līdzekļus viņas atbalstam.
Ieva sapņo par dalību mākslas festivālos, vēlas ilustrēt grāmatas un patiesu prieku viņai sagādā darbs ar cilvēkiem, tādēļ Ieva bieži būs sastopama izstādē un sestdienās radoši darbosies kopā ar apmeklētājiem.
  • 14. martā plkst. 11.00, 13.00 un 15.00 aicinām uz telpisku papīra putnu veidošanas meistarklasi, tās laikā tiks veidoti dažādas grūtības pakāpes darbi un meistarklase būs piemērota kā bērniem, tā pieaugušajiem interesentiem.
  • 21. martā plkst. 11.00, 13.00 un 15.00 aicinām piedalīties eksperimentālās zīmēšanas meistarklasē, kur māksliniece piedāvās apgūt  gleznošanu ar īpašām 3D formātā drukātām zīmēšanas ierīcēm.
  • 28. martā laikā no 11.00 līdz 16.00, ģimenes dienas „Mīmikrijas meistares ziedmušas” ietvaros, Ieva par ziedojumiem zīmēs apmeklētāju portretus un putnus.
No 12. marta Latvijas Dabas muzejā atkal būs pieejama viena no apmeklētāju iemīļotākajām ekspozīcijām – „Latvijas putni”. Ekspozīcijā pēc rekonstrukcijas papildināta ar interaktīvu izziņas materiālu, tajā būs skatāmas gandrīz 300 Latvijas putnu sugas. Eksponēti gan jaunākos laikos iegūti, gan vēsturisku kolekciju putnu izbāžņi, tai skaitā arī kādreizējā muzeja darbinieka un ornitologa Kārļa Griguļa ievāktie eksemplāri. Atjaunoto ekspozīciju palīdzējusi iekārtot ornitologa mazmazmazmeita Ieva Jaundāldere. 

Atjaunotās ekspozīcijas un izstādes atklāšana notiks 12. martā plkst. 16.00 Latvijas Dabas muzeja 1. stāva izstāžu zālē.
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/aktualitates/labdaribas-izstade-lidojums

piektdiena, 2020. gada 14. februāris

Starp vienu Meteņdienas “īsto datumu” un otru “īsto datumu. 2020. februāris.

Metens sola saltas dienas,
Solās visu sasaldēt.
Krausim malku vezumā,
Vedīsimi meteņam,
Lai sakur lielu guni,
Lai sasilda pasaulīti.
Viza viza kamaniņas
Metenīša vakarā;
Tā vizēja liniņam
Zelta poga galiņā.

Ne sniegu, ne ziemu šogad vairāk nesagaidīsim. Jāiztiek ar to, ko Daba atvēlējusi.
… No ārpuses neko vairāk nesagaidīsim, jāiztiek ar to, kas ir katram pašam iekšā.
Meteņi ir laiks (laika periods), kad aukstums un sastingums dabā mainās uz siltumu un dzīvīgumu. Cilvēki vairāk sāk iedomāties par saviem lielajiem darbiem – sēju.
Un mūsdienās? Un pilsētā? Kāda sēja? Kādi lopi? Kādi lini? Kāda tam visam jēga?
Tam visam ir iekšējā jēga! Pa ziemas laiku gana daudz ir dzīvots maskās. Visādās, - sākot no Mārtiņbērniem, visādi zvēri, čigāni, budēļi, pelnuāži. Masku laika beigās notiek galīgā un dziļākā maskošanās, kad sieviete ieiet vīrieša maskā un vīrietis top par sievieti.
Ir jāpastaigā kādu laiku maskā, lai novērtētu, cik patiesi skaista ir dzīve bez maskas. Cik skaisti ir ieskatīties otram acīs un ieraudzīt tur dvēselīti. Cik labi ir atklāti dot savu roku, zinot, kas to saņems, un uzticoties, kur mani vedīs.
Kā saka gudrākie pētnieki (piem., Jungs), cilvēks nevar dzīvot bez mītiem un bez ideāliem. Visi Dabas svētki – gadskārtas svētki, ir arī iekšējās pārvērtības, - un tāpēc – iekšējie svētki. Un tie katram būs savādāki.
Metenis – iekšējā pagrieziena punkts no apstāšanās, pārdomām, iekšējās izpētes (ziemas pasaku vakari, vakarēšanas) uz ārējo darbību. Un “pauzei, ziemai, neaktivitātei” ir bijusi jēga, ja pēc tās es GRIBU ATKAL IZPAUSTIES! Ja esmu ieguvusi impulsu izlauzties kā ūdens no ledus apakšas, uzkrājusi GRIBASSPĒKU BŪT PAŠAI un darboties BEZ MASKAS!
Alma Bērziņa, kas ir mācījusies pie šamaņiem Āzijā un Amerikā, un dziļi iepazinusi cilvēka attīstības iespējas un bezrobežas, saka: “Indieši domā, ka mēs caur tautas dziesmām varam ātrāk saslēgties ar dievišķo, nekā viņi caur meditāciju. Un es tagad saku to pašu.”
Un tāpēc šajos Meteņos es aicinu: turamies pie tautas tradīcijām, pie tautasdziesmām! Ar savu gribasspēku un pārliecību!
Viduslaikos to sauca par filosofu akmens meklēšanu, par alķīmiju. Citā kultūrā par Grāla  meklēšanu. Mūsdienās – par apzinātības ceļu. Jā – un kvantu fizika arī to apliecina. NAV ROBEŽU. VISS ATKARĪGS NO PAŠA.
Vai, mans jaunums,
Vai, vieglumiņš!
Es lēkšus pārlecu
Pār Daugaviņu.


 Gunta Neretniece
Tautas tradīciju kopas "Austras Koks" vadītāja.


sestdiena, 2019. gada 28. septembris

Erasmus+ projekts. Erasmus+ project Training YOUTH ACTIVATOR IN HARMONY 9.- 17.04. 2019. Jagniatków, near Jelenia Gora, Poland.

Jagniatkova ir idilisks un kluss ielejas ciemats Silēzijā, Polijas dienvidos. Dabas krāšņums un tuvums, vietējo iedzīvotāju košā harmonijas izjūta un viesmīlība, apmācību organizatoru Kamilas
(Kamila Fąferekun Olgas Lidijas (Olga Lidia Kozłowska) aizrautība padarīja šo treniņkursu ne tikai par lielisku apmācību, bet arī par neaizmirstamu piedzīvojumu.


  Villa, kurā dzīvojām un mācījāmies.  https://www.facebook.com/willajagniatkow/

Apmācība bija paredzēta 24 jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem, jaunatnes vadītājiem un neformālo organizāciju brīvprātīgajiem no Itālijas, Maķedonijas, Polijas, Rumānijas, Latvijas,
un Grieķijas.

Projekta galvenais mērķis bija nodrošināt zināšanas par to, kā atraisīt jauniešu potenciālu, strādājot ar balsi, kustoties un izmantojot improvizāciju. Kā palīdzēt jauniešiem atrast harmoniju, līdzsvaru un savstarpējo sapratni.

Projekta mērķi:
- nodrošināt jaunatnes darbiniekus ar pieredzi un zināšanām par improvizācijas, dziedāšanas un kustību vingrinājumu iespējām jaunatnes darbā;
- izglītot jaunatnes darbiniekus, kā pielāgot prezentētos instrumentus ikdienas darbā;
- parādīt jaunatnes darbiniekiem, kā palielināt uzticību, veicināt motivāciju un veicināt jauniešu integrāciju (koncentrējoties uz jauniešiem ar ierobežotām iespējām) vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;
- sniegt pieredzi iekšējā harmonijas un līdzsvara veidošanā (kā izmantot noteiktas metodes darbam ar jaunatni);
- veicināt jaunatnes darbinieku s- veicināt Erasmus Plus programmu un Eiropas Savienības vērtību iedzīvināšanu un sadarbību starpvalstu līmenī;

Village Jagniatkow and sculpture of mountain spirit - Duch Gor. 

Jagniatków is an idyllic and quiet valley village in Silesia, south of Poland. The splendor and proximity of nature, the bright sense of harmony and hospitality of the local people, the excitement of Kamila Fąferek and Olga Lidia Kozłowska made this training not only a great training but also a memorable adventure.
.

The Training was designed for 24 participants coming from Italy, Macedonia, Poland, Romania, Latvia,
and Greece who are locally and internationally active youth workers, teachers youth trainers, youth leaders and volunteers working with youth within their sending organisation.

The main aim of the project was ensure knowledge on how to find, take out and raise potential of young people by working with voice, moves and using improvisation in order to help youngsters find their inner harmony, balance and mutual understanding.

Objectives of the project:
- To equip youth workers with experience and knowledge on using improvisation, singing and moving in youth work;
- to educate youth workers how to adapt presented tools in their daily youth work;
- to show to youth workers how to increase confidence, bring motivation and promote integration of youth (with focus on youth with fewer opportunities) on local, national and international level;
- to give experience on building-up inner harmony and balance (how to use certain methods to work with youth);
- to integrate globally and nationally youth workers sharing same goals and facing same challenges;
- to promote Erasmus Plus Programme and European Union values.


Apmācību organizatori Youth Support Center.  Kamila (Kamila Fąferekun trenere Olga Lidija (Olga Lidia Kozłowska)

Training course organizers were Youth Support Center ( Poland).Falicitator  Kamila (Kamila Fąferek) and trainer Olga Lidija (Olga Lidia Kozłowska).

Tu nezini kas tu esi. Tikai nojaut. Tāda ir tava nojauta./ You do not know who you are. It is your imagination.


Pašportrets kā pašizteiksmes forma/ Sefportret as selfimpression.

Dialogs ir pirmā verbālās komunikācijas forma, lai tuvotos otra cilvēka sapratnei./Dialogue is the first form of verbal communication to approach understanding.

Vadīšana un sadarbība sasaistē ar fiksētu distanci. / Leading and cooperation tool. Fixed distance.


Dabas vērojums gan vienatnē, gan grupā ir svarīga harmonizācijas procesa sastāvdaļa./

Nature observation. Both - alone and in a group, is an important part of the harmonization process.

Balansa veidošanas vingrinājumi stiprina spēju uzticēties un būt uzticamam./ Balancing exercises strengthen the ability to trust and be trustworthy.Balansa un spēka vingrinājumi sadarbībai komandā./ Balance and strength tools for teamwork.

Joga un meditācija. / Joga and meditation as tool.


Akrojogas vingrinājumi/ Acrojoga tools. Performed by Olga Lidia Kozłowska and Irina Bardoczi.Ekstātiskā deja - prāta un auguma atbrīvošana caur deju kā harmonizācijas paņēmienu. Treneri Irina Bradoczi un Lucian Contiu ( Rumānija)./ Freeing the mind and body of the ecstatic dance through dance as a method of harmonization. Trainers Irina Bardoczi and
Lucian Contiu  ( Romania).

Balss paņēmieni./Voice tools.

Voice tool for two persons. Performing by  Olga Lidia Kozłowska and Giampaolo Vicerè.
Voice tool for group with conductor. Voice tool for group with two conductors.
Dzīvais orķestris. Diriģente Olga Lidia Kozlovska./Live orchestra. Conductor Olga Lidia Kozłowska 

Improvizācijas paņēmiens aplī. Uzdrīksties būt kāds vēlies/ Improvisation tool in circle. Dare to be someone you want.Improvizācijas paņēmiens ar kasti. Dzīve kā loterija. Tu izlozē savu laiku, partnerus un darbības veidu. Kā Tu ar to jūties?/ Improvisation tool with box.Life as a lottery. You draw your time, your partners and your way of doing things. How do you feel about it?
Movement for trio. Different levels. Performed by trainer Olga Lidia Kozłowska ( Poland), Gianvittorio Fallace ( Italy) and Lucian Contiu  ( Romania).

Balss un dziedāšanas improvizācijas paņēmieni. Harmonizācija grupā. / Voice tools and Harmony trought the song and group improvisation score tool.

Participants of the training course did "Mission Impossible".It becomes possible only by uniting and accepting each individual's individual abilities and freedom./ Projekta
 dalībnieki veicot uzdevumu "Neispējamā misija". Tā kļūst iespējama tikai apvienojoties un akceptējot katra individuālās spējas un brīvību.
Dodoties uz Erasmus+ projekta akciju Jelena Gora pilsētas centrālājā laukumā./Going to Erasmus+ training course final meeting with local people in the central square of the city of Jelenia Gora.

Video about project by Pepi Pepito.


https://www.facebook.com/yscentre/videos/2020301414938446/?v=2020301414938446
 Cietoksnis Hojnik Silēzija./ Castle Chojnik.
Great thanks to organizers of project, my sending organization Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, 
NGO ''Pupukis in Sky", participants and dear friends, personal of Willa Jagniątków and all people who worked for this amazing project.

Photo and video by Pepi Pepito, Joanna Bratek, me and others.

Erasmus+ projekti. Erasmus+ project "Escape for Reality 2.0" 18.-24.04. 2019. Vilagarcia de Arousa, Galicia, Spain.

Zinību biedrība "Gaismas Dārzs" sākusi sadarbību ar citām NVO  ES jauniešu un jauniešu līderu apmaiņas un Eiropas kultūras sadarbības idejas veicināšanai.Man bija gods pārstāvēt Latviju lieliskā Erasmus + projektā, kurš veltīts cilvēktiesību iepazīšanai un izplatīšanai būvējot cilvēktiesībām veltītas izlaušanās istabas - Escape rooms. Tā ir savdabīga spēle, kura ļauj cilvēku grupai nonākt ārpus komforta zonas, iejusties ekstrēmās situācijās, mācīties tās risināt un sadarboties. Projektu vadīja erudīti treneri no NGO LOGOS ( Polija, Ukraina). Piedalījās dalībnieki no Polijas, Rumānijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas. Treniņkursa norisi nodrošināja un viesus laipni uzņēma AROUZA MOZA (Spānija).

I had the opportunity to participate in an excellent Erasmus + project dedicated to learning and disseminating Human Rights by building on human rights based breakout game. Escape rooms are  the peculiar game that allows a group of people to come out of their comfort zone, make step into extreme situations, learn to find answers and collaborate. The project was led by erudite trainers from NGO LOGOS (Poland, Ukraine). Participants from Poland, Romania, Italy, Spain, Greece and Latvia participated. The training course was provided and guests were welcomed by AROUZA MOZA (Spain).
Trenniņkursa sākums.

 The training course will start. We are little bit tired of long way but happy.


Radošuma un vērīguma atvēršana. Zīmējam portretus.

 Open creativity and attentiveness by drawing of portraits.


Katrs portrets ir daudzu autoru kopējs darbs. Un sanāk lieliski.

Each portrait is a joint work of many authors. And it's great.


Albas portrets. Radīšana liekas tik vienkārša, bet ... 

 Portrait of Alba. Creation looks simple, but ...


...bet runa nav tikai par radīšanu. Ir jāmācās piedzīvot pašiem un jāapgūst tehnika. 

...but everything are not only creation. We must practice ,learn and explore the techniques before.

Un tā mēs apmeklējam izlaušanās istabas Vigo.

So we visit  Escape rooms in Vigo.

Nokļūstam neparastās situācijās, esam ieslodzīti vai cietumā. Meklējam izeju, mācamies darboties komandā.

We get into unusual situations, being imprisoned or in prison. We are looking for the way out, learning to work in a team.

Mūsu lieliskie treneri Emir ShevkievMarkusha Boyko māca mums Cilvēktiesības un Escape istabu būves teoriju.

Our great coaches Emir ShevkievMarkusha Boyko teach us the Human Rights and theory of Escape Room building. Visa nākamā diena ir veltīta teorijai.

The next day is devoted to theory.


Sadalamies grupās izvēlei par labu kādam no cilvēktiesību aspektiem : vardarbībai mājās, imigrācijas problēmām vai dzimumu līdztiesībai.

Participants divide into groups for the benefit of one of the human rights aspects: domestic violence, immigration problems or gender equality.


                                   Sākums. Atslēgas un idejas šajā brīdī ir pats svarīgākais.

The keys and ideas at starting point are the most important.Esmu grupā, kura būvē istabu pret vardarbību mājās. Tāpat kā pārējās divās komandās arī mūsu komandā ir dalībnieki no Rumānijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas un Polijas.

I'm in a group that builds a room against domestic violence. Like the other two teams, our team includes participants from Romania, Italy, Spain, Greece and Poland.
Izlaušanās istabas tiek veidotas no materiāliem, kuri pieejami kultūras un atpūtas centra telpās. Istabas iekārtojumā izvēlamies krāsu saspēles, vides elementus, simboliskas lietas un ,protams, atslēgas.
Colors, environmental elements, symbolic things and, of course, keys are essential in the furnishings of Escape room.Attēli ir būtiski. Tie runā bez vārdiem un ir saprotami ikvienam.

Images are important. They speak without words and are understandable to everyone.

 Izlaušanās istabas būvniecības darbu katrs solis  ir jāfiksē.

Also, each step construction of the Escape room must be photographed.
Šajā debesu krāsas istabā veidojas situācija, kura atņem cilvēka tiesības uz brīvu izvēli.

This light blue Escape room creates a situation, in which person's Human rights to free choice are deprived.


Šis ir mūsu stāsts.

Tūlīt jūs ieesiet istabā, kurā dzīvo Eleonora ar vīru. Viņi ir precējušies apmēram 4 gadus. 
Jūs esat Eleonoras draugi. Viņa jau kadu laiku ir nerunīga un pēdējā laikā jums nav bijis iespējas satikties. Iespējams notiek kas nelāgs. Taču jūs to nezinat. 
Viņai tapat kā mums ir sapņi un ieceres, kuras viņa grib realizēt. 
Iespējams , ka šajā istabā jūs atradīsiet daudzas pretrunīgas lietas.
Palīdziet savai draudzenei Eleonorai.
Atcerieties, ka viņas vīrs pēc stundas atgriezīsies no bāra.

There is a our story.

"You are about to enter the room of Eleonora's family. She is married for 4 years. She and her husband have been living in this place.
You are Eleonora's friends, and she has been quiet for a while. You don't have that much contact with her recently.
Something might have been going on. She just has dreams she would like to achieve, like all of us, and many feelings and thoughts recently.
You might discover many controversial things in this room.
Just make sure, you help your friend Eleonora.
Remember that her husband is coming back from bar after an hour."
Ejam iekšā istabā, kuru draudēdams atstāj dusmīgs Eleonoras vīrs. Ko mēs redzam? Kur meklējam atslēgas?

We're going into the room, just left by the angry Eleonora's husband. What do we see? Where are we looking for the keys?

 Šī istaba- spēle ir lineāri būvēta. Tas nozīmē, ka "pužļi" un atslēgas seko viena otrai līdz secīgi noved pie noslēguma risinājuma. Tātad kur ir pirmā atslēga? Jums vajag apgaismību? Protams, ielūkojieties lampā!

This room is  built linearly. That means, puzzles and keys follow each other until they lead to the final solution. So where's the first key? Do you need light? Of course, in the lamp.


Kas tieši ir noticis? Istabā atrodas Eleonora, kura nespēj atstāt šo vietu.
 Kādēļ? Kas viņai traucē būt brīvai?

But what exactly happened? There is Eleonora, chained! What keeps her in this place and why? What prevents her from being free?
Soli pa solim draugi saprot, kas noticis, atrod atslēgas, dienasgrāmatu,  strīda ierakstu datorā un atraisa  ķēdes - verbālos, fiziskos un sociālos  apgrūtinājumus.

 Step by step, friends understand what happened, find the keys, diary, record of the dispute on the computer, and unleash the chains - verbal, physical and social abuses.Varbūt jums būs jāmeklē atkritumu tvertnē, lai atklātu kaut ko vairāk par šo ģimeni.
Tikai ņemiet vērā. Jums nav daudz laika.Maybe you will have to look in the garbage bin to discover something more abo this family. Please note. You don't have much time.Draugi atrod strīda ierakstu datorā.
 - Tu neko nevari izdarīt labi. Paosti manu kreklu! Ož pēc mēsla! - Kliedz Eleonoras vīrs.
- Tas ir citrons. -  Taisnojas Eleonora.
Četras vienādas pudeles? Kura no tām ir svarīga?

Friends find a sound recording of a dispute on a computer.
Eleonora's husband screams.- You can't do anything right! Smell my shirt! It smells like a shit!
- It is a lemon. - Eleonora answer him.

There are four identical bottles. Which one is important? Protams, lai varētu kontrolēt cilvēku tiek lietotas"ekonomiskas sviras".Arī ģimenē. Eleonorai nav pieejas ģimenes naudai, un viņas darbs netiek pienācīgi atalgots. Te jau iezīmējās  dzimumu līdztiesības problēma.

Of course, economic burdens are used to control people. Also in the family. She has no access to family money. Her work is not rewarded properly. There has already been a gender equality problem.

Jūs bijāt pietiekami gudri , lai atrastu atslēgu kodus. Šajā kastē atrodas Eleonoras pase, biļetes uz Erasmus+ trenniņkursu un nauda.

You were smart enough to find the key codes. In this box you will find Eleonora's passport, tickets for Erasmus + training course and money.


Taču tas vēl nav viss. Eleonoras rīcību nosaka arī sabiedrības un pašas attieksme. Viena no atslēgām ir apslēpta viņas plaukstā. Vai viņa ir gatava , lai atraisītu ķēdi?

But that's not all. The behavior of Eleonora is also determined by the attitude of the society and her own one. One of the keys is hidden in her palm. Is she ready to unlock the chain?

Spēle ir beigusies, bet kaut kur tā turpinās.

This game is over, but it is sill going on somewhere else.


Jūs atkal esat debesszilajā salūzušo cerību un mirušās mīlestības istabā. Vai spēsiet atbrīvot Eleonoru?

You are again in the blue room of the broken hopes and the dead love. Can you release Eleonora?


Eleonoras istabas komanda bija lieliska. Man bija liels prieks strādāt kopā ar gudrajām meitenēm un Eleonoras lomas aktrisēm Cristiana Onea ( Rumānija) un Maria Fragiadaki (Grieķija), jautrajiem, spēcīgajiem un artistiskajiem Polo Lombardi ( Itālija) un Adrian Perian ( Rumānija) un mierīgo, laipno fotogrāfi Albu Pazos Serano ( Spānija).

Eleonora's room team was great. It was great pleasure for me to work with smart girls and Eleonora's actresses Cristiana Onea (Romania) and Maria Fragiadaki (Greece), powerful and artistic Polo Lombardi (Italy) and Adrian Perian (Romania) and calm, kind photographer Alba Pazos Serano (Spain).


Mazs ieskats Escape istabās, ko uzbūvēja divas pārējās komandas.


A small insight into the Escape rooms, built by two other teams.

Te bija arī aizraujoša dzimumu līdztiesībai veltīta izlaušanās istaba.

There was also an exciting Escape room dedicated to gender equality.


 Un izlaušanās istaba, kura veltīta imigrācijas problēmām.

And breakout room dedicated to immigration issues.


Tātad jūs esat  imigranti! Ļoti aizdomīgi.

So you are immigrants! Very suspicious.

 Pēdējā projekta dienā mūs apciemoja Vilagarcia de Arousa jaunieši, kuri ar lielu aizrautību iepazina Cilvēktiesības, izspēlējot katru no Izlaušanās istabām.

On the last day of the project, we were visited by young people from Vilagarcia de Arousa, who were interested in Human Rights. Most of them paid attention 
to Escape rooms their first time.Borja Santamaría González and Alejandro Patiño
The leader of the host organization AROUSA MOZA Borja Santamaría González

Spanish team : Alba Pazos SerranoÓscar Fabeiro Fer ,Alejandro PatiñoXoán Alcalde Bermúdez,

Trainers from NGO LOGOS Emir ShevkievMarkusha Boyko.

Romania team: Ed MihaiCristiana OneaAndreea Cristina,Tapovska Evgenija,Adrian PerianAdrian Dobrin

Italy team: Marco PagliaruloPolo LombardiNicolas Lenoir.

Poland team: Monika PawlakAlžběta SchulzováFormiga Rabiga ( Mara).

Greece team: Maria FrangiadakiMihalis KarapidakisElpida Blackbird.

Latvia team: Anaïs Marie and me.

Photo by Formiga Rabiga, Ed Mihai, Alba Pazos Serrano and me.

Liels paldies rīkotājiem, skolotājiem un dalībniekiem. Īpašs paldies cilvēkiem, kuri mūs laipni uzņēma kultūras un atpūtas centra telpās LICEO CASINO VILAGARCIA.

Many thanks to everyone. Special thanks to people who welcomed us in the culture and recreation center LICEO CASINO VILAGARCIA.
Un ja jūs man jautātu kādā krāsā bija šis projekts. Mana atbilde būtu, - protams , gaiši zils. :)

And if you asked me what color the project was. My answer would be, - of course, light blue. :)