trešdiena, 2022. gada 21. decembris

Svētku sveicieni. 21.12.2022.


 

Atskatoties uz Veco gadu jāsaka, ka tās nebija ne viegls, ne līksms, tomēr darbīgs, zināšanas vairojošs un radošs.

 Lai Ziemassvētkos gaiši un cerība.

Lai Jaunajā gadā veiksme, veselība, pārticība, mīlestība un miers. 

Zinību biedrības "Gaismas Dārzs" vārdā, 

Jūsu Sandra Sabīne Jaundaldere.

otrdiena, 2022. gada 15. novembris

Tapusi dokumentālā filma par ornitologu Kārli Griguli. 2022.novembris.

 

15. novembrī plkst. 17.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā un 25. novembrī plkst. 16.00  Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā tiks prezentēta dokumentālā filma par mūsu novadnieku – ornitologu Kārli Griguli.

Filma tapusi projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros.

Ievērojamais putnu pētnieks Kārlis Grigulis dzimis 1884. gada 16. februārī Ilūkstes apriņķa Salienas pagasta Lielbornes muižā. K. Grigulis ir arī daudzu populārzinātnisku brošūru un bērnu grāmatu autors. Lielvārde (tagad Ogres novadā) par Kārļa Griguļa dzīvesvietu kļuva 1929. gadā.

Pastāvīgi būdams kopā ar dabu, ornitologs iemanījās ļoti labi atdarināt dažādas meža skaņas, bet putnu balsu atdarināšanā sasniedza lielu virtuozitāti. Neskatoties uz K. Griguļa atpazīstamību, viņa dzīvē joprojām ir daudz mazpazīstamu faktu, audio un video ieraksti nav pieejami plašai sabiedrībai. Projekta radošā komanda izpētīja un apkopoja fotogrāfijas, audio ierakstus, video arhīvus un izveidoja 30 minūšu dokumentālo filmu. Tajā piedalās arī K. Griguļa mazmazmeita Sandra Sabīne Jaundaldere, kura pastāstīs, kāds bija Kārlis Grigulis ģimenē.

Projekta koordinatore Natālija Ketnere informē, ka tā būs jau trešā filma par izciliem mūsu novadniekiem, ko veidoja viņas radošā komanda. Dokumentālās filmas par mākslinieku Kārli Hūnu un dziedātāju Paulu Saksu guvušas atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs.

Uz filmas prezentāciju aicināti visi interesenti, ieeja brīva.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore N. Ketnere.

Pirmizrādes dienā par filmu stāsta tās autore. Video skatāms šeit:


Filma redzama šeit:trešdiena, 2022. gada 13. jūlijs

Tautas tradīciju kopa AUSTRAS KOKS. 2022.

 Tautas tradīciju kopa AUSTRAS KOKS turpina meklēt - izzināt un izdzīvot latviešu tautas tradīcijas, dziedāt, dancot, maskoties un svinēt. To vislabāk darīt pulciņā. Esam kopā kopš 2010. gada, kad pirmo reizi sanācām uz vakarēšanu Zinību biedrībā "Gaismas Dārzs" Lielvārdē. Sākotnēji  AUSTRAS KOKU vadīja Ieva Kušķe, tad - Sandra Sabīne Jaundaldere, un nu jau ilgus gadus - Gunta Neretniece. Sākumā gandrīz visi bijām no Lielvādes un Ķeguma. Pa šiem gadiem esam gan izklīduši, gan papildinājušies. Nācējos ir ogrēnieši, lielvārdieši, rembatieši, salaspilieši, rīdzinieki, jūrmalnieki, saulkrastnieki un pat talsenieki.

Mēs neesam folkloras kopa, kuru kopā satur vēlme pēc skatuviskā un izrādes. Mēs neuzstājamies, bet labprāt ļaujam piedalīties tiem, kuri vēlas mācīties tradicionālo kultūru. Mūsu vadmotīvs ir tiekšanās iepazīt latvisko mantojumu, tradīciju, pagātni un tagadni, senvietas un arī šodienas Latvijas cilvēkus un viņu veikumu. Lai to iepazītu, ik vasaru dodamies ekskursijās. Gada ritumā pulcējamies gadskārtu svētkos un vakarēšanās. Pandēmijas ierobežojumus izdzīvojām vakarējot ZOOM. 

Mums ir milzīgs prieks par katru tikšanos, jo katra no tām "raisa jaunu lapu zināšanu un meklējumu kokā". Lai top jaunas Tautas tradīciju kopas Latvijā. 

Radīsim Gaismu kopā!

Daži mirkļi no 2018-2022. gadiem ar AUSTRAS KOKU.