pirmdiena, 2012. gada 27. februāris

Marts.2012.Martā pulcējamies katru svētdienu 15.00 – 17.00, Kultūras namā „Lielvārde”.

4. martā ķīmijas zinātņu doktors Edgars Alksnis piedāvā lekciju: "Saules un Mēness ietekme uz dabu un cilvēku. Noklusētie dabaszinātnieku atklājumi".
Kā kosmosa ietekmes regulē mūsu augumus? Kā dzīvnieki sajūt zemestrīces? Bioloģiskais pulkstenis un dzīvības izcelšanās.
Latviešu gada ritums un lielākās fizikas kļūdas.
Četri faktori, kas nepatīk Pasaules kokam.
Dzimšanas diena- slimības cēlonis.
Rīkstnieki atstāj ģeologus kaunā.
Homeopātija un astroloģija bez mistikas.
Autors pētījis āderes un dabas ritmus ar fizikāli-ķīmiskām metodēm. Publicējis oriģinālu dzīvības izcelšanās teoriju.

Lekcija "Saules un Mēness ietekme uz cilvēku. Noklusētie dabaszinātnieku atklājumi."

Ķīmijas zinātņu doktors Edgars Alksnis sarunā ar lekcijas klausītājiem.

11.martā  filosofijas doktors, profesors, Latvijas Mākslas akadēmijas kultūras vēstures pasniedzējs Andris Rubenis. Lekcija „ Kāpēc Renesanse?”
„Mūsdienās neviens nenoliedz, ka renesansei jau sākotnēji bija raksturīga apziņa par kaut ko kvalitatīvi jaunu, kas notiek visās dzīves jomās....
...Šī laikmeta pašizpratne tika artikulēta četros cieši saistītos atjaunotnes simbolos: zelta laikmeta atgriešanās, atbrīvošanās no tumsības ar gaismas palīdzību, nāves pārvarēšana ar atdzimšanu un jauna izaugsme....
...Renesanse bija tas garīgais spēks, kas sagrāva viduslaiku civilizāciju un iedarbināja ilgo dezintegrācijas procesu, kura rezultātā dzima mūsdienu Eiropa.”
/ fragmenti no A.Rubeņa grāmatas „No renesanses pavasara uz humānisma rudeni”/

Lekciju papildina un rotā renesanses mākslas sasniegumu attēli.
Profesors Andris Rubenis lekcijā "Kāpēc Renesanse?"

18.martā  arhitektūras doktore, RTU Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra vadošā pētniece, augstskolu un Sokrāta Tautskolas lektore Ludmila Kartunova turpinās ciklu „Ģeoekoloģija”. Piektā lekcija -” Ģeoloģiskās informācijas atspoguļojums tautas ornamentos un simbolikā”.
Iepriekšējās lekcijās guvām ieskatu par planētu Zeme kā pastāvīgā attīstības procesā esošu organismu, planētas ģeoloģisko struktūru, gravitāciju, radioaktivitāti, planētas virsmu sedzošo kristālisko pamatklintāju, tektonisko lūzumu zonām, zemestrīcēm un par nogulumiežu segu. Īpaša vērība tiek pievērsta Latvijas situācijai.
Ludmila Kartunova saistoši un aizrautīgi izskaidro Zemes dzīlēs norisošo procesu ietekmi uz dzīvajām būtnēm un ,protams, cilvēku. Zinātnieces pētījumu virzieni ir ģeofizika, ģeoekoloģija, ekoloģija, hidroģeoloģija, medicīnas ģeogrāfija u.c..

Ģeoekoloģe Ludmila Kartunova lekcijā "Informatīvā apmaiņa starp cilvēkiem un dabas vidi" ( pamatojoties uz latviešu tautas ornamentiem)

Karpatu reģiona galdauts, kurš atspoguļo zemes ģeoloģisko struktūru.

25.martā viesosies ilgi gaidītā zintniece un dziedniece Liesma Agne ar sarunu „Stāsts par senbaltu zīmēm un dainām”. Dziedniecības un zintniecības pamatus apguvusi pie Ivara Vīka un Jura Gustava. No paaudzes paaudzē Agnes dzimtas sievietes ir bijušas audējas.  Mantojumā no vecvecmāmiņa Maijas Bērziņas palikusi pirms 100 gadiem austa Lielvārdes josta. Šīs jostas raksti un Ivara Vīka viedie vārdi ir rosinājuši pētīt rakstus un tos rakstīt. Agne uzskata, ka gan rakstos, gan dainās ir daudz šifrētas informācijas, kas jāatklāj.
„Vēlos rosināt jūsu interesi un izpratni, kas ir zīmēs, ko tās vēsta, kā tās pielietoja mūsu senči un kā tās pielietot mums.” / L. Agne /
Liesmas Agnes dzimtas saknes bijušas Lielvārdes pusē, un Lielvārdes vārdu viņa teic ar īpašu mīļumu.

Zintniece un dziedniece Liesma Agne.

Etnogrāfiskās jostas un Liesmas Agnes rakstītie raksti.Ceturtdienās 18.00 -20.00 Tautas tradīciju kopa „Austras Koks”. Iepriekšēja saziņa ( mob.t. 26448664)
31. martā 10.00 - 13.00 Andreja Pumpura muzejā tikšanās ar Tautas tradīciju kopu "Austras Koks " Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā "Satiec savu meistaru" ietvaros. Pasākumu rīko Lielvārdes Amatnieku brālība.

Tautas tradīciju kopa "Austras Koks" 2012.31.03. Lielvārde.


Lielvārdes novada tautas tērps ( fragments) pēc 19.gs. parauga.Rokdarbu darbnīca 2 reizes mēnesī. Vadītāja Iveta Kļaviņa. Ilgums 4 stundas. Tuvākā tikšanās reize 10.martā 12.00. Iepriekšēja saziņa ( mob. t. 26255416 ).

Radošajā darbnīcā mīļi gaidīti gan lielie, gan mazie rokdarbnieki.


Radīsim Gaismu Kopā.
Ieeja par ziedojumiem.