ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Tautas tradīciju kopa AUSTRAS KOKS aicina jaunus nācējus. 3.11.2015.3.novembrī 18.30
Lielvārdes Amatnieku centrā, Rembates ielā 11, Lielvārdē.
Lielvārdes Amatnieku centrs sadarbībā ar Zinību biedrību 
*GAISMAS DĀRZS*    `

Tautas tradīciju kopa
AUSTRAS KOKS
aicina jaunus nācējus
Tautas dziesmas, rotaļas, dzīvesziņa, tradicionālie svētki, vakarēšanas.
Vakarēšanas - otrdienās. Vēlama iepriekšēja saziņa (m.t.26448664)
Radīsim Gaismu kopā!

Tautas tradīciju kopas AUSTRAS KOKS 5. gadi bildēs. 

AUSTRAS KOKA meklējumus sākām 2010. gadā gadu iepriekš dibinātajā Zinību biedrībā  GAISMAS DĀRZS. Kopa ir pilnīgi neatkarīga. Tas vadītāji un nācēji - brīvi un brīvprātīgi.  Šajos gados kopu vadījusi  Folkloras kopas "Vilcenes" dalībniece Ieva Kušķe, Zinību biedrības GAISMAS DĀRZS vadītāja Sandra Sabīne Jaundaldere un  Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas vadītāja Gunta Neretniece.

AUSTRAS KOKA meklētāji bijuši kopā ne vien dziesmoti skanīgos un domīgi klusos vakaros, bet arī iedzīvinājuši senās tradīcijas, dančus, rotaļas un rituālus līksmos svētkos. Esam meklējuši piedaloties semināros,lekcijās,  pētījuši dainas,  braukuši ekspedīcijās, izzinājuši citu tautu tradīcijas, lai saprastu mūsējās, un dalījušies ar atrasto - mācījuši dzīvesziņu un dzīves svinēšanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Lielvārdes Kultūras namā, Sociālajā centrā, Bērnu dārzā kā arī individuāli veikuši izglītošanas darbu tautas tradīcijā Kultūras centros un mazākumtautību skolās daudzviet Latvijā , tiekoties ar cittautiešiem stāstījuši par latviešu tradicionālo mantojumu.
Katra tauta dzīvo tik ilgi kamēr dzīva tās Kultūra, radošais gars un tiek turēti  godā tās svētumi un senās tradīcijas.Tas veido tautas garīgās debesis. Lai augstas un dziļas.

Tautas tradīciju kopa AUSTRAS KOKS 2015. pavasaris.


Ziemassvētki 2013.

Čigāni 2013. Ziemassvētkos.

Pantāga gatavošana ...

...un ripas spēle Ūsiņos 2012.

Viesos pie Zirgu saimniecēm Lielvārdē. Ūsiņos 2011.

Meteņi. Maskas 2015. februāris.

Gaļas cepšana Meteņos.

Meteņu tēvi ...

 ... un Māte.

Jāņi  "Ābeļu putniņos". Sēlijā.2014.

Jāņi "Ābeļu putniņos" 2014.


Čigāni  Ziemsvētkos.2010.

Bluķa vilkšana.trešdiena, 2015. gada 21. oktobris

Zinību biedrība GAISMAS DĀRZS iesaka. Tikšanās ar Lielvārdes Amatnieku brālības dibinātāju Veltu Piliņu 31.10.2015.

31. oktobrī 11.00 , Lielvārdes Amatnieku centrā, Rembates ielā 11, Lielvārdē.

 "Saruna par mūsu tautas mantojuma saglabāšanu un tālāk nodošanu".

Pasākuma laikā aplūkojama Veltas Piliņas rokdarbu izstāde.
Mīļi gaidīts ikviens.
Ieeja brīva.

Lielvārdes Amatnieku brālības dibinātāja Velta Piliņa ( no kreisās) kopā ar ārsti, tautas tērpu darinātāju un lektori Ingrīdu Kaži Zinību biedrībā GAISMAS DĀRZS.


piektdiena, 2015. gada 16. oktobris

LIELVĀRDES JOSTA. Lielvārdes jostas audējas Lielvārdē.2015.

Lielvārde atrodas pie Daugavas - Latvijas jostas. Lielvārdes josta pati ir kā upe - ietver mainīgu un augošu zīmju kopojumu. Katra josta var būt savādāka , īpaša.
 Ar Zinību biedrību "GAISMAS DĀRZS" esam viesojušies Latvijas Nacionālā Vēstures muzejā pie  Etnogrāfijas nodaļas vadītājas Ilzes Ziņģītes un klausījušies  lekciju „Patiesība par Lielvārdes jostu”, aplūkojuši fondos glabāto, unikālo Lielvārdes jostu kolekciju. 
 http://gaismasdarzs.blogspot.com/2013/03/aprilis-2013.html
Uzklausījuši pētnieku Ludmilas Kartunovas, zintnieku Tota, Ivo Puriņa, Liesmas Agnes,  tērpu darinātājas Ingrīdas Kažes viedokļus.
 http://gaismasdarzs.blogspot.com/2010/11/2010-aprilis.html
Intervējuši  bijušo Andreja Pumpura muzeja vadītāju Anastasiju Neretnieci http://gaismasdarzs.blogspot.com/2013/02/intervija-ar-bijuso-andreja-pumpura.html 
un Dejas pētnieku Ernestu Spīču.
http://gaismasdarzs.blogspot.com/2013/02/intervija-ar-dejas-petnieku-un-meistaru.html
Un pat dejojuši Lielvārdes Jostas rakstus.
http://gaismasdarzs.blogspot.com/2013/02/lielvardes-jostas-rakstu-deja-lielvarde.html

 Lielvārdē ir iespēja mācīties aust audēju meistardarbu - Lielvārdes jostu un veikt  pasūtījumu pie prasmīgām audējām.

Audējas: 

Bijusī lielvārdiete Iveta Priedīte ( Balvi)
Jostu aušana.                                                                                       e- pasts:  iveta-priedite@inbox.lv

Anita Kudreņicka ( Lielvārde)
Jostu aušana.    m.t. 29569864                                                          e-pasts: anitakudrenicka@inbox.lv

Sanita Kozuliņa ( Lielvārde)
 Lekcijas, konsultācijas par Lielvārdes jostu, tās aušanu.
www.etnobelt.wordpress.com                                                                      e-pasts :  etnobelt@inbox.lv

Lielvārdes Amatnieku biedrība, Amatnieku centrs , Rembates ielā 11.
 https://www.facebook.com/Lielv%C4%81rdes-Amatnieku-centrs-1445399359096879/
Apmācība Lielvārdes jostas aušanā, aušana.
Lielvārdes Amatnieku biedrības vadītājā  Edīte Kuzmane.   e-pasts  :   lielvarde-amatnieki@inbox.lv