pirmdiena, 2012. gada 26. novembris

"Gaismas Dārzs" iesaka.

Iesakām apmeklēt vērtīgu lekciju cikluSolveiga Krūmiņa -Koņkova bija "Gaismas Dārza" viesis 2010. maijā.

Prozas lasījumu ieskaņas pasākums ‘’Neiekļauta rindkopa ... „
Otrdien, 4. decembrī plkst. 19.00, Berga Bazāra „Birojnīcā”.
Rakstnieku apvienība  „Dore” 

Dace Voitkeviča
Jana Veinberga
Rodrigo Jansons
Justīne Kļava
Edīte Paule
Sandra Sabīne Jaundaldere
Pasākuma īpašais viesis – rakstnieks Jānis Ūdris

Pasākumu kuplinās mūzika. Grupa „The Coconuts” ( Jāzeps Podnieks, Marija Broča, Pēteris Narubins).

Ieeja brīva.

Pasākumā piedalās Zinību biedrības pērnās sezonas viesi rakstniece un filosofe Jana Veinberga,
rakstnieks un publicists Jānis Ūdris. 
Rakstnieku apvienība "Dore" ( iepriekš "Literārās akadēmijas absolventi un draugi") viesojās "Gaismas Dārzā" 2011.

svētdiena, 2012. gada 4. novembris

"Gaismas Dārza" 4. sezona!Zinību biedrība „Gaismas Dārzs”novembrī.

Ar prieku paziņoju, ka, izgaismojot ceļu cauri gada tumšākajam laikam, darbību atsāk Zinību biedrība „Gaismas Dārzs”. Ceturtajā sezonā lekcijas un tikšanās ar zinošākajiem un gaišākajiem Latvijas cilvēkiem plānotas 2 x mēnesī, svētdienās 15.00- 17.00, Kultūras namā „Lielvārde”.
Atkāšanā, 25. novembrī, 15.00 mūsu viešņa būs Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas vadītāja Gunta Neretniece ar sarunu „Par senām tradīcijām, mūslaiku ģimeni un vektoru nākotnē”.

„Mūsdienu zinātnes atklājumi pārsteidzoši apliecina tradīciju nepieciešamību cilvēka dzīvē. Vai zinām šos atklājumus? Vai zinām pašas tradīcijas?
   Kāda koka tā laiviņa/ pati iet(a) neairēta?
   Kādu ļaužu tas bērniņš/ pats aizgāja nesūtāms?
Par ko ir šī Lielvārdē pierakstītā daina?
Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas vadītāja Gunta Neretniece uzdos jautājumus un vedinās meklēt atbildes, palīgā ņemot dziesmas, pasakas, dzīvesziņu un zinātni.” /G. Neretniece/

Pasākuma īpašie viesi  - mūziķis Arnis Neretnieks ar ģimeni, kā arī mākslinieks un mūziķis Einārs Kvilis, kura gleznotās ainavas un portreti visu oktobra mēnesi priecēja Jumpravas Kultūras nama iemītniekus un apmeklētājus. 19. oktobrī Jumpravas kultūras namā bija iespēja dzirdēt abu mūziķu lielisko ģitārspēli Dzejas, mūzikas un performances vakarā „Rudens Varavīksne”. Ar nepacietību gaidam Varavīksnes atbalsi Lielvārdē.

Mūziķis Arnis Neretnieks, mūziķis un mākslinieks Einārs Kvilis koncertā "Rudens Varavīksne"Jumpravā 19.10.2012. ( Fotomākslinieces Anitas Sakas foto).
27. decembris. "Gaismas Darza"4. sezonas atklāsana. Viesojas Latvijas tradicionālās kultūras asociācijas vadītāja Gunta Neretniece, mākslinieks un mūziķis Einārs Kvilis, Mūziķis un dziesminieks Arnis Neretnieks ar ģimeni.

Ieeja – ziedojums.


„Austras Koka” meklējumi

Austras koks jeb Pasaules koks simbolizē attīstību pasaules centrā, virzoties no zemākā uz augstāko. Senie balti uzskatīja: „Tur, kur esmu es, tur ir pasaules (dzīves) centrs.” Viņi tā arī dzīvoja: pārliecināti, pašapzinīgi, brīvi un skaisti.
Mūsdienās liela daļa domā, ka svarīgākā, skaistākā un pilnvērtīgākā dzīve norit kaut kur tālumā. Reklāmas, izklaides industrija, seriāli, lielveikali un vēl daudz kas cits rada centrbēdzes efektu cilvēka apziņā. Rezultātā cilvēki atsvešinās, neprot sadzīvot, ieklausīties un zaudē orientēšanos dzīves ceļā.
Tradīciju kopa „Austras Koks” sanāk, lai kopīgi meklētu un atjaunoju centrtieces spēkus. Tie atrodami baltu tradīcijās, dainās izdaudzinātajā dzīvespriekā un dzīvesziņas izjūtā. „Austras Koka” dalībnieki ir atskārtuši, ka laiks un telpa patiešām var izplesties, - gluži kā kvantu mehānikas aprakstītajos piemēros.
„Austras Koka” meklētāji pulcējas Lielvārdes kultūras namā katru ceturtdienu plkst. 18:00.  Tu vari pievienoties laika, telpas un senās tradīcijas meklējumos.


                                                                                       Gunta Neretniece.

  Ar domu par Ziemas Saulgriežiem pošamies uz tikšanos 29. novembrī. Iepriekšēja saziņa zvanot uz  mob.t. 26448664. Līdzdalība ziedojums.

Pēc Dzejas, mūzikas un dejas performances vakara "Rudens Varavīksne". ( Fotomākslinieces Anitas Sakas foto)