piektdiena, 2013. gada 20. decembris

Zinību biedrība "Gaismas Dārzs". Janvāris 2014.


„Gaismas Dārzs” sadarbībā ar Kultūras namu „Lielvārde”, Parka ielā 3, Lielvārdē. Janvārī svētdienās 15.00!


12. janvārī - Jumpravas Folkloras kopa „Liepu laipa” ( vadītāja Vita Talla) ar notikumu „Danču klubs”. Pirmo reizi Lielvārdes vēsturē notiks Danču pēcpusdiena, kurā tiks mācīti tradicionālie danči. Dancot varēs ikviens, jo dančus protošie ar prieku uzlūgs neprotošos un viegli iemācīs deju soļus. Lūdzu, ņemiet līdzi deju kurpes, līksmību un draugus.
Izdejosim Gaismu Kopā! Jumpravas Folkloras draugu kopas "Liepu laipa" vadītāja Vita Talla.

 Jumpravas Folkloras draugu kopa "Liepu laipa" pirms pirmās Danču pēcpusdienas Lielvārdē.

"Gaismas Dārza" simbola - sveču gaismiņu aizdegšana...

Kāds prieks! Ņemam to, kurš stāv mums līdzās  ....un Danči var sākties. Raitās dejas ...

...mijas ar lēnākām.

 Tiešam brīnums, cik viegli "Liepu laipas" dalībnieki  iemāca deju soļus.Dančos mīļi gaidīts  ikviens ...gan liels, gan mazs, gan jauns , gan vecs, gan parī ,gan pa vienam. Jo daņčos pāris viegli atrodas, mazais ir top liels, bet vecais - jauns .

Nogurušie uz mirkli atvelk elpu ... un lūkojas kā ..

..danco ...skaistās Jumpravas meitenes. Taču vai zinājāt, ka ...

... Danči ir lieliska vieta, kur ģimenei būt kopā?

 Jo Danči ir vieta, kur kopā priecāties....

...un atpūsties, ...

...satikt vecos draugus...

.... un iepazīt jaunus.
Foto: Rolands Kozulis,
         Dace Voitkeviča.


19. janvāra viešņa būs ķīmijas skolotāja Velta Gobiņa ar izzinošu stāstījumu „Zini , ko pērc.”

Skolotāja dalīsies savās zināšanās un atziņās par veselībai kaitīgajām ķīmiskajām sastāvdaļām un piedevām produktos. Ir iespēja ņemt līdzi savu iecienīto produktu iepakojumus. Lasot sastāvdaļu sarakstu mācīsimies atpazīt kaitīgo un bīstamo. 

26.janvārī viesosies LU filozofijas un socioloģijas institūta vadoša pētniece, filozofijas maģistre, bioloģijas doktore , tautas tradīciju pētniece Aīda Rancāne ar lekciju „Februāris rituālajā gadā”. Aīda Rancāne ir grāmatas „Maskas un maskošanās Latvijā” autore, folkloras kopas „Lata Donga „ dalībniece. Lekcijā uzzināsim par Latvijas teritorijā tradicionālajiem svētkiem  senatnē un to atdzimšanu šodien. Šajā reizē ļoti gaidīsim viesos arī Latvijas Folkloras biedrības, Folkloras kopas „Grodi” vadītāju Andri Kapustu, kurš ar lekciju „Gaismas Dārzā” viesojās 2012. gada februārī.
Ieeja - 1 EUR
2 komentāri:

  1. Danču klubs izskatās pagalam aizraujoši. Nudien sen gaidīts :)
    AtbildētDzēst
  2. O, jā :) Un Dancosim koši. Danču kluba nākotne Lielvārdē ir mūsu pašu kājiņās.
    AtbildētDzēst

Tautas Tradīciju kopa "Austras Koks". Lielvārde. 19.12. 2013. Saulgriežos.

Bluķa māte bluķi vilka
Pāša bluķa vakarā,
Ja vilks bluķi trīs reizītes,
Nenāks mošķi šaizemē.

Kādu dziesmu dziedāsim
Pašā bluķa vakarā -
No ošiem , no kļaviem,
No zaļiem ozoliem.


Dedzi gaiša Uguntiņa...

Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā(i) ...
Saule deva savu meitu no veļiem(i) šaizemē....Galdiņam(i) četri stūri,
Visi četri vajadzīgi.
Uz pirmā(i) Saule lēca,
Uz otrā(i0 norietēj',
Uz trešā(i) Laima sēd(a),
Uz ceturtā - mīļā Māra.


 Rotaļa "Bagātais un nabadziņš .    Bagātais  : " Es tik bij viens bagāts koks,
                                                                       Man bij' putnu pilni zar'."

 Rotaļa: "Bagātais un nabadziņš".  Nabagais:   "Es tev lūdzu, bagātais,
                                                                      Dod man vienu pazarīt"


Uhū! Čigāni klāt!  Čigāns: "Ē, sieva, kur kule? Mān siev' kūl' nepaņēm'! Kur taga' liks pīrāg's?"

Čigāniņi, čigāniņi, totari , to!
Vienu vietu, vienu vietu, totari, to!


Čigāns: " A, kur ta lāc's? Siev', da tu Lāc' paņēm'?"

Kur skādīte lēkusiesi, totari, to!
Tur pasauca čigāniņu, totrai, to!


Eima, bērni, čigānos,
Čigānos laba dzīve, -
Čigāns ēda kviešu maizi,
Krējumā mērcēdams.

Edz, ku' lāc's !


 Čigāns: " Ja saimeniece maksās, māns lāc's dancās! Būs laim'!"

Danco , lāci, danco , lāci,
Saimeniece aizmaksās,


Pieci šķiņķi kaķa gaļas,
Trīs kukuļi grūstas maiz's.


Čigāns : " Dancots i'. ;) Taga' būs tā maksāšan' ! Kūl's nau līdz, bet  nikas, tu met tik iekš cepur' , ...lat... eiro arī der..."
Čigāniete : " Mūms jaundzims zīdain's uz rok'. Vēl seš' badīg' bērn' mājā."

 Lāc's : Ur-r-r!
Čigāns : " Do takš' pīrāg' priekš lāc'. Edz, cik tieviņš, sakāmēj's. Lai  i' uz nākamgad' dzīvotājs. Tad jau a' laim' vai'dzēs."


Saimeniece: "Lūdzu , lūdzu cienastiņi "
Čigāns:: "O, te i' lab' saimeniec'. Cepur pill'. Knap' uzliks uz galvē !"

Čigāns : " Nu tad mēs ies' a'. Un ta nākamgad nāks' ar vis' septiņ' bērn', abe vai astoņ' ... vai ne , siev'? "
 

...un katram jāsadejo ar Nāvīti  ...

Nāve , Nāve nāc jel drīz ,
Ņem tos vecos puišus līdz ...

Vecie puiši tup uz krāsns,
Gaida kad tā Nāve nāks.


 Apsedz , Dieviņ , manu sētu 
 Ar sudraba mētelīti.


Gaišus un priecīgus Ziemas svētkus
 vēl 
Zinību biedrība "Gaismas Dārzs" un
Tautas Tradīciju kopa "Austras Koks"
Lielvārdē.