pirmdiena, 2013. gada 4. marts

"Gaismas Dārzs" martā. 2013.


Kultūras namā „Lielvārde” 15.00 – 17.00. Tiekamies ar Latvijas gaišākajiem un zinošākajiem cilvēkiem.

10. martā vēstures doktore, antropoloģe Rita Grāvere  ar lekciju „Antropoloģija sevī”.
Rita Grāvere uzdod svarīgu jautājumu, - "vai uzskati sevi par latvieti un kāpēc?" 
Sāksim katrs no sevis , vaicāsim  - vai es sevi uzskatu par latvieti? Kas ir latviskais manī? Kāpēc apzinos sevi kā latvieti ? Pašapziņa, galvenokārt, ir tā, kas veido piederību etnosam. Antropoloģija iesaistās, lai pētītu no kā tauta sastāv, pētītu cilvēku daudzveidību. Antropoloģe Rita Grāvere analizē latviešu tautas noteicošos elementus - teritoriālo izcelsmi, valodu, kultūru, nacionālo raksturu latviešu pašapziņu u.c.
Jautāsim, - kā latviešu tauta izdzīvojusi laiku griežos? Kas mūsos ir tāds, kas iedevis spēku, palikt , kad citas tautas izmirušas?
Ieeja -1 Ls10.martā Zinību biedrības "Gaismas Darzs" viešņa bija antropoloģe Rita Grāvere ar lekciju "Antropoloģija sevī". Lekcijas ievadā uzzinājām to, kā līdz at DNS izpēti mainījusies antropoloģijas zinātne, ko vēsta jaunākie atklājumi, un kas ir Ievas septiņas meitas. Turpinājumā stāstījums aicināja izsekot tautu likteņiem un latviešu tautas veidošanās procesiem Latvijas teritorijā, bet lekcijas beigās sekoja pats interesantākais pārsteigums - ieskats daiļrades psiholoģijā, jo  kā liecina pētījumi, cilvēka antropoloģiskais tips ir vienots ar šo jomu, un spilgts piemēri rodami vērojot mūsu kultūras dzižgaru portretus un izteikumus. Košs piemērs - Rienis un Matīss Kaudzītes ... brāļi, bet jo dažadi pēc antropoloģiskā tipa, un līdz ar to arī rakstura un daiļrades. Un ,protams, aplūkojām jautājumu  par latviešu leģendāro pacietību. Klausītāju interese bija tik liela, ka ielūdzām antropoloģi Ritu Grāveri turpināt lekciju ciklu "Gaismas Darza" nākošajā sezonā.
 Lekcijas laikā tika arī gaiša vēsts lielvārdiešiem - Lielvārde vēturiski un ģeogrāfiski ir vieta, kur saskārušās Latvijas teritorijā mītošās tautas, saplūdušas ietekmes. Lielvārdes tradicionālā kultūra ir kā Latvijas kopsavilkums, vieta - kā sirds. To vēstījuši arī daudzi iepriekšējie "Gaismas Dārza" viesi.
Lielvārdieši , mēs dzīvojam Latvijas sirdī! Turam godā - mīlošu, gaišu un kvēlu.

Antropoloģe Rita Grāvere.

Klausītāju vidū ir arī rīdzinieki.

Tiek meklēta antropoloģijas atbilde uz svarīgo  jautājumu - kāpēc un kas mēs esam?


Līdz 11.martam grāmatnīcā „Jumava” apskatāma izstāde „Ceļojums uz Kampūriju”, mākslinieces, literātes un dejotājas Sandras Sabīnes Jaundalderes  grāmatas „Kampūrijas stāsti un pasakas„ ilustrācijas.
Ieeja - brīva.

Tautas tradīciju kopa „Austras Koks” pulcējas ceturtdienās 18.00 – 20.00 . Apgūstam senos godus, dziesmas, rotaļas.

Aprīlī „Gaismas Dārzs” pošas apciemot  Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja fondus Rīgā, lai tiktos ar Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Ilzi Ziņģīti sarunā „Patiesība par Lielvārdes jostu” un aplūkotu fondos glabāto, unikālo Lielvārdes jostu kolekciju. Brauciens paredzēts sestdien vai svētdien. Laiks tiks precizēts. Lūdzu apstiprināt dalību zvanot pa tālruni 26448664 vai rakstot uz e-pastu      gaismasdarzs@gmail.com.

Rakstu pētnieces un zintnieces Liesmas Agnes īpašumā esošā simtgadīgā josta no Lielvārdes.

Radīsim Gaismu Kopā!
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru