piektdiena, 2013. gada 20. decembris

Tautas Tradīciju kopa "Austras Koks". Lielvārde. 19.12. 2013. Saulgriežos.

Bluķa māte bluķi vilka
Pāša bluķa vakarā,
Ja vilks bluķi trīs reizītes,
Nenāks mošķi šaizemē.

Kādu dziesmu dziedāsim
Pašā bluķa vakarā -
No ošiem , no kļaviem,
No zaļiem ozoliem.


Dedzi gaiša Uguntiņa...

Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā(i) ...
Saule deva savu meitu no veļiem(i) šaizemē....Galdiņam(i) četri stūri,
Visi četri vajadzīgi.
Uz pirmā(i) Saule lēca,
Uz otrā(i0 norietēj',
Uz trešā(i) Laima sēd(a),
Uz ceturtā - mīļā Māra.


 Rotaļa "Bagātais un nabadziņš .    Bagātais  : " Es tik bij viens bagāts koks,
                                                                       Man bij' putnu pilni zar'."

 Rotaļa: "Bagātais un nabadziņš".  Nabagais:   "Es tev lūdzu, bagātais,
                                                                      Dod man vienu pazarīt"


Uhū! Čigāni klāt!  Čigāns: "Ē, sieva, kur kule? Mān siev' kūl' nepaņēm'! Kur taga' liks pīrāg's?"

Čigāniņi, čigāniņi, totari , to!
Vienu vietu, vienu vietu, totari, to!


Čigāns: " A, kur ta lāc's? Siev', da tu Lāc' paņēm'?"

Kur skādīte lēkusiesi, totari, to!
Tur pasauca čigāniņu, totrai, to!


Eima, bērni, čigānos,
Čigānos laba dzīve, -
Čigāns ēda kviešu maizi,
Krējumā mērcēdams.

Edz, ku' lāc's !


 Čigāns: " Ja saimeniece maksās, māns lāc's dancās! Būs laim'!"

Danco , lāci, danco , lāci,
Saimeniece aizmaksās,


Pieci šķiņķi kaķa gaļas,
Trīs kukuļi grūstas maiz's.


Čigāns : " Dancots i'. ;) Taga' būs tā maksāšan' ! Kūl's nau līdz, bet  nikas, tu met tik iekš cepur' , ...lat... eiro arī der..."
Čigāniete : " Mūms jaundzims zīdain's uz rok'. Vēl seš' badīg' bērn' mājā."

 Lāc's : Ur-r-r!
Čigāns : " Do takš' pīrāg' priekš lāc'. Edz, cik tieviņš, sakāmēj's. Lai  i' uz nākamgad' dzīvotājs. Tad jau a' laim' vai'dzēs."


Saimeniece: "Lūdzu , lūdzu cienastiņi "
Čigāns:: "O, te i' lab' saimeniec'. Cepur pill'. Knap' uzliks uz galvē !"

Čigāns : " Nu tad mēs ies' a'. Un ta nākamgad nāks' ar vis' septiņ' bērn', abe vai astoņ' ... vai ne , siev'? "
 

...un katram jāsadejo ar Nāvīti  ...

Nāve , Nāve nāc jel drīz ,
Ņem tos vecos puišus līdz ...

Vecie puiši tup uz krāsns,
Gaida kad tā Nāve nāks.


 Apsedz , Dieviņ , manu sētu 
 Ar sudraba mētelīti.


Gaišus un priecīgus Ziemas svētkus
 vēl 
Zinību biedrība "Gaismas Dārzs" un
Tautas Tradīciju kopa "Austras Koks"
Lielvārdē.

1 komentārs:

  1. Čigāniņi, pagāniņi jums ir izdevušies un iedevušies uz mīšanos un bērnu radīšanu. Tad tik bērniņiem vēl jāmāca dancot un spēlēt, lai tētiņam un māmiņai ir prieks.

    AtbildētDzēst