piektdiena, 2013. gada 1. februāris

Lielvārdes Jostas Rakstu Deja Lielvārdē.

 2013 . 27. 01. Kultūras namā "Lielvārde".
Fotomāksliniece : Anita Saka.

Pirms Jostas rakstu izdejošanas par ievadvārdus teic Triju Zavgžņu ordeņa kavaliere, ilggadējā A. Pumpura muzeja vadītāja Anastasija NeretnieceDeju kolektīvs "Pūpolītis"ar vadītāju Ilutu Mistri.

Deju kolektīva "Pūpolītis" dejotāji iededz sveces Uguns un Vēja dejai.

Uguns vieta ir sagatavota.

Uguns un Vēja rituāldeju veic dejas meistars Ernests Spīčs un performances māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere.

Pētnieks un dejas meistars Ernests Spīčs stāsta par Lielvārdes Jostas Rakstu Deju.

Kokli spēlē un dzied koklētāja Rozīte Katrīna Spīča. Pie bungām - Emīls Kristaps Atars.

"Ai, zaļā(i) , birztaliņa " ir deja - lūgšana , kas vērsta uz vienotības stiprināšanu, cieņu, aizsardzību un tiekšanos augšup.

Pirms Josta tiek austa ir jāvelk velki.

Katrs darbs, kurš tiek veikts ar prieku, top svētīts.

Dejai ,tāpat kā dzīvei, vajadzīgs pāris.

Aušana rit raiti.

Raksti mijās mierīgi, bet citubrīd tik zib tik koši, ka aizraujas elpa.

Jostas Rakstu Dejā tiek atrasti un rakstu svētībā  ierakstīti arī līgava un līgavainis. Vēlam laimi , mīlestību un raženu mūžu.

Rakstu izdejosana nevis nogurina , bet atraisa spēku un dziedina.

"Visi ceļi guņiem pilni...."


 Raksti ir izdejoti un palikuši katrā dejotāja.

Uz tikšanos.

Deju kolektīva "Pūpolītis" vadītāja Iluta Mistre un Dejas meistars Ernests Spčs.

Lielvārdes Jostas Raksti gaida, lai tos izdejo atkal.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru