otrdiena, 2010. gada 16. novembris

2010. janvāris.

10. janvārī  fiziķis, filozofs , antroposofs, Valdorfa pedagogs un Sokrāta Tautskolas lektors Dainis Ozoliņš  runās par tēmu „ Dusmas, šaubas, bailes. Ko darīt?” „Psihiskā enerģija zūd, ja trūkst līdzsvara, miera, atturības un pašsavaldīšanās, ja nav savaldīta mēle. Daudziem cilvēkiem būtu jāapdomā ,ko atļaujas  sacīt. Jāsaprot, ka tas, kas runā, ir atbildīgs par katru izteikto vārdu savā un Izplatījuma priekšā..... Psihiskās enerģijas noplūdi rada arī dusmas, bailes un šaubas. Atlaidiet tās! Jūs esat apguvuši mācību un tagad ar pateicību dodiet savām bailēm, dusmām un šaubām brīvību. Esiet pateicīgi par iespēju mācīties. Bet bailes un dusmas var uzskatīt par tumsas vārtiem.”/ D. Ozoliņš /

17. janvārī filoloģijas zinātņu doktors, tulkotājs, poliglots, dzejnieks un leģendāra personība Valdis Bisenieks ar lekciju „Par kādu salīdzinošās valodniecības aspektu”. Stāstījums skars latviešu valodā īpatnības un saiknes , kas atklājas vienīgi uzlūkojot to citu valodu kopā. Meistars tulko no sanskrita, vācu, franču, itāļu un aramiešu valodām. Viņa  izcilākie atdzejojumi ir Dantes Aligjēri „Dievišķā komēdija”, J.V. Gētes „Fausts”, senindiešu Svētā dziesma „Bhavadagīta”. Pašreiz norit darbs pie Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” tulkojuma vācu valodā.
Cietvielu fizikas institūta direktors A. Šteinbergs par Valdi Bisenieku saka- „Viņš ir tagadnes Latvijas Rainis. Jo viņš vienīgais var paveikt to , kas līdzinās Raiņa veikumam.” Savukārt kolēģis A. Šablovskis raksturo izcili trāpīgi – „ Pasaulei ir vajadzīgi pozitīvi lādēti ģēniji. Lai noturētos dzīvības ceļa rāmjos.”
24. janvārī  viesosies ilgi gaidītā LU filozofijas profesore Maija Kūle, kuras priekšlasījums novembra nogalē izpalika lektores slimības dēļ. Tēma joprojām tā pati – „Latvija mūsdienu pasaulē” „ Politiskās sfēras ekspansiju pār cilvēka dzīvi var raksturot kā politismu. Tā ir sava veida ilūzijas radīšana ,ka ar varas līdzekļiem var risināt visu, pat cilvēka eksistenciālās problēmas......Pie varas ir nevis tie, kuri skaidrāk ir ieraudzījuši konfliktus ,pretrunas un to risinājumus, bet gan tie, kas savāc sev lielāko elektorātu..... Politismam ir raksturīgs karš pret tiem, kuri nepiedalās politiskajā procesā, neatnes savu balsi uz vēlēšanu kasti, t.i., kas savā būtībā ir apolitiski. Nodarbojoties ar kaunināšanu, iebaidīšanu ar nevēlamu partiju uzvarām, valsts okupāciju un visādām citādām briesmām, aktīvist mēģina nostiprināt pārliecību, ka viss ir politizēts un tā tam jābūt.”/ M. Kūle „Eirodzīve.Formas. Principi. Izjūtas”/

31.janvārī netradicionālās ārstēšanas speciāliste Inese Ziņģīte sniegs ieskatu un padomus „Kā būt veselam un stipram paša spēkiem”. Vietu skaits ierobežots. Iepriekšpieteikšanās . Mob. telef. 26742568

LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesore, filozofe Maija Kūle.

Maija Kūle. "Eirodzīve".

Filoloģijas zinātņu doktors, tulkotājs, poliglots, dzejnieks Valdis Bisenieks (priekšplānā).

Padomus sniedz netradicionālās ārstēšanas speciāliste Inese Ziņģīte.

Lekcijas "Kā būt veselam un stipram paša spēkiem" nobeiguma akords.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru